Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα εξειδικευμένων λύσεων που καλύπτουν όλα τα στάδια εφαρμογής, από την αρχική ανάπτυξη του concept, την αρχιτεκτονική μελέτη, την οικοδομική άδεια, τη μελέτη εφαρμογής μέχρι  την τελική υλοποίηση και κατασκευή του έργου.
Οι προσωπικές ανάγκες του πελάτη, η ταυτότητα του έργου και το κοινό στο οποίο απευθύνεται καθορίζουν την μελέτη και τον σχεδιασμό του έργου όπου σε κάθε περίπτωση είναι μοναδικές και διαχρονικές.
Η κατασκευή γίνεται με συνεχή παρακολούθηση και επίβλεψη από την Λένα Καλλίδη και τους συνεργάτες της (μηχανολόγους και πολιτικούς μηχανικούς, μελετητές φωτισμού και  κλιματισμού) ανάλογα την ιδιαιτερότητα του έργου  και με γνώμονα τα ποιοτικά, χρονικά, και οικονομικά κριτήρια που έχουν τεθεί από την αρχή της συνεργασίας.

 

 

Powered by PlanetSoft